NutaponKo

เด้งเพื่อลงไปเทส

TVC:DJI   ดัชนีดาวโจนส์
แนวปราการสุดท้าย ถ้าย่อแล้วไม่อยู่ก็จะลงยาว เงินไหลออก ไปสู่สินทรัพย์อื่น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ