NutaponKo

ขอดาวเขียวสวยๆ

TVC:DJI   ดัชนีดาวโจนส์
ไปจบที่ 22252 เพื่อให้ความเครียดทาง ศก เบาลง แต่ยังคงระวัง เด้งเพื่อลงต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ