Jumperboy

DIP หรือ DEATH

เพิ่มขึ้น
SET:DELTA   DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
SET:DELTA
ย่อมาที่แนวรับ fibo 61.8 รวมทั้ง volume การเทรดที่ดูลดลง เป็นจังหวะที่น่าสนใจไม่น้อย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ