Nimmano

DCC ซื้อ 2.40 ราคาเป้าหมาย 4.00 ตัดขาดทุน 2.20

เพิ่มขึ้น
SET:DCC   DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
DCC
ซื้อ 2. 40
ราคาเป้าหมาย 4.00
ตัดขาดทุน 2.20

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ