Woot_Krisada

หุ้น DCC เป้าหมายกำไรระยะสั้น 30%

เพิ่มขึ้น
Woot_Krisada ที่อัปเดต:   
SET:DCC   DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
มีหุ้นที่น่าสนใจที่มีแนวโน้มราคากำลังจะขึ้น ซึ่งผมได้ตั้ง order ซื้อไว้แล้ว โดยผมวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายกำไรที่ 30%

แผนเข้าซื้อมีดังนี้ครับ
ราคาเข้าซื้อที่ 3.80 - 3.84 บาท
Target : 3.70 - 3.90 บาท
Stop Loss : 2.56 บาท หรือ ปิดแท่งสีแดงใต้เส้น EMA 50

ฝากคติเตือนใจ สำหรับคนเล่นหุ้นครับ
"ซื้อด้วยเหตุผลอะไร ก็ต้องขายด้วยเหตุผลนั้น"
"เล่นหุ้น ถ้ารู้ว่าแพ้ก็ต้องถอย อย่าฝืนนะครับ"
^^
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
สถานการณ์ยังคงไม่น่าเป็นห่วง ยังคงถือต่อไป เป้าหมายราคาก็ยังคงเดิม
ความคิดเห็น:
เป้าหมายราคาก็ยังคงแผนเดิมไว้ก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ