M_Saran_Trader

CRVTHB วิเตราะห์กราฟแนวโน้ม

BITKUB:CRVTHB   Curve DAO Token
TP#3 - 155
TP#2 - 133
TP#1 - 125
BUY#1- 108
BUY#2 - 103
BUY#3 - 99
CUTLOSE - 98
--------------------------------------------------------
- มารอดูกันว่ามันจะทำราคาที่ต่ำกว่า low ก่อนหน้านี้ไหม ท้าไม่ทำมันเป็นการคอมเฟิร์ม ว่าเป็น wave 1 ลงมาทำ wave 2 แล้วกำลังจะไปทำ wave 3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ