M_Saran_Trader

CRVTHB อัพเดทกราฟ

BITKUB:CRVTHB   Curve DAO Token
TP#3 - 200
TP#2 - 180
TP#1 - 160
BUY#1- 127
BUY#2 - 110
BUY#3 - 100
CUTLOSE - 90
------------------------------------
- รอช้อนตามไม้ Buy ได้นะครับ ท้ามันลงมาอีกรอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ