TP#4 - 219
TP#3 - 186
TP#2 - 174
TP#1 - 154
BUY#1- 140
BUY#2 - 131
BUY#3 -
CUTLOSE - 127
sideway ในกรอบรอขึ้นไปทำ wave 5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ