Thatchai789

cpw

เพิ่มขึ้น
SET:CPW   COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
แท่ง 60 นาที ถ้าปิดเหนือ 1.62 ได้น่าจัด RR 1:2.5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ