SET:CPL   CPL GROUP PCL
วิเคราะห์ส่วนตัว
เงื่อนไขข้อ 1 แท่งเทียนดีดทะลุเหนือema
2 เริ่มเข้าโซนสีน้ำเงิน
3 เส้นทะลุขึ้นเหนือ0

ตามเงื่อนไข3ข้อด้านบนจุด cut เส้นDpo ตัด 0 ลง หรือ แท่งเทียนไม่สามารถยืนเหนือ Ema ลงทุนอย่างระมัดระวัง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ