tphlxykml

สิ่งที่ไม่คาดคิด

SET:CPH   CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
08/06/2022 พระเจ้าน่าเหลือเชื่อมากเพียงแค่ 17 วันขึ้นจากไม่ถึง 5 บาท ตอนนี้ 35 บาทแล้ว
ยากมากที่จะเจอแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามขึ้นได้แบบนี้เราต้องมาดูเงื่อนไข 3 ข้อ ด้วยกัน
1 แท่งเทียนต้องยืนเหนือ Ema
2 เส้น Dpo ต้องทะลุเหนือ 0 ขึ้นไป
3 ขึ้นโซนสีน้ำเงินเหนือ 0
โหดมากกับแบบนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ