tradingwithtoptrader

CPF โอกาสขึ้นสดใส

เพิ่มขึ้น
SET:CPF   CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 124
1
CPF มีการ BreakOut High เดิมไปสำเร็จ และกำลังสะสมแรงเพื่อที่จะขึ้นต่อ และราคายังยืนเหนือ High เดิมได้ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อ ในระยะยน่าเก็บไว้ลงทุนแบบถือไปยาวๆ

ความคิดเห็น