SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 85
1
ราคามาถึง supply zone หรือโซนแนวต้าน และเกิดโวลุมพีคไปแล้วในรอบนี้ น่าจะลงมาบ้างหลักจากขึ้นมาไกล