UNRPP

CPALL - Bullish divergence

เพิ่มขึ้น
SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้ราคาได้กลับมายืนเหนือ support เดิม ร่วมกับมี bullish divergence
หากตรงนี้สามารถยืนได้ เป้าหมายคือ ขึ้นไปท้าทาย high เดิม ที่ 88 บาท
เหนือ 63 เราจะอยากซื้อ แต่ต่ำกว่า 60 เราจะไปรอแนวรับถัดไปครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ