SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่วนตัวมองว่า เป็นหุ้นพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตเรื่อยๆ
ถ้าซื้อแบบ DCA ก็ทะยอยสะสม แบบไม่มี SL
#เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวเท่านั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ