Coach_Jay_Academy

การใช้ MACD ในการหา "จุดกลับตัว" Reversal แบบง่าย

การศึกษา
SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
การใช้ MACD ในการหา "จุดกลับตัว" Reversal แบบง่าย

ความแม่นยำ 60-70%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ