Coach_Jay_Academy

การใช้เส้น RSI ในการหา จุดซื้อ และ จุดขาย

การศึกษา
SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
การใช้เส้น RSI ในการหา จุดซื้อ และ จุดขาย

เส้น RSI สามารถนำมาใช้จับจังหวะการเข้าซื้อหุ้นได้โดยให้สังเกต 2 ตำแหน่งที่สำคัญคือ เมื่อเส้น RSI เข้าใกล้หรือต่ำกว่าเส้น 30 จะเกิดภาวะ OverSold (แพนิคเซลล์ / ขายแบบเทกระจาด) ซึ่งสามารถระบุเป็นจุด "เข้าซื้อ" ได้
ขณะเดียวกัน หากเส้น RSI อยู่เหนือเส้น 70 จะเกิดภาวะ OverBought (เข้าเขต ซื้อมากเกินไป เพราะกลัวตกรถ) ก็สามารถเป็น "จุดขายทำกำไร" ได้เช่นกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ