UNRPP

COTTO - กราฟสวย พื้นฐานสวย

เพิ่มขึ้น
SET:COTTO   SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED

Cotto ทางพื้นฐานมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี
2561 9.96
2562 168.17
2563 420.19
EPS

ทางกราฟ ทำ pattern cup and handle
ทำให้หุ้นตัวนี้เข้าตำรา CANSLIM ของ William O' niel

ทาง Elliott wave จะมองเห็นการย่อของเวฟ 1-2 1-2 1-2 ซ้อนกันหลายชั้น
ยังไม่รู้เวฟ 3 ของแต่ละชุดจะอยู่ตรงไหน
หุ้นตัวนี้ยังอยู่ในกลุ่ม Material ที่จะได้ประโยชน์จากการหมุนเงินตามตีมโลก

เมื่อปัจจัยทางMacro พื้นฐาน และเทคนิค เข้าได้ และเวลาพร้อม เราจึงเห็นการพุ่งอย่างแรงของหุ้นตัวนี้

อย่างน้อย น่าจะได้ high เดิม
ความคิดเห็น: ราคายืนเหนือ Low แรกหลัง IPO
ถ้า ยัง sideway ตรงนี้ สุดท้ายคงจะขึ้นไป high เดิม

หากเข้าราคานี้ --> Daily close ห้ามปิดต่ำกว่า 2.3