จำนวนเข้าชม 51
0
วิเครากราฟวันที่19/09/2021
มี3ความเป็นไปได้จากการวิเคราะห์
1. ถ้าราคาขึ้น RSI ทำHigherHeightสูงกว่า HightเดิมของRSIในวันที่25/07/2021 Targetที่จะไปที่(สีเขียว)
2. ถ้าราคาขึ้น RSI ทำLowerHeight ต่ำกว่า HightเดิมของRSIในวันที่25/07/2021 Targetที่จะไปที่(สีส้ม)
3. ถ้าราคาไม่ขึ้นไปถึงเป้าหมาย สีส้ม หรือสีเขียว ราคาจะลงไปหาเป้าหมาย(สีแดง)
โดยมีเป้าหมายเป็นSupportอยู่ 2Targets