M_Saran_Trader

COTIUSDT Furtures Binance

BINANCE:COTIUSDT   COTI / TetherUS
สำหรับสาย Furtures Binance
TP#3 -
TP#2 - 0.4780
TP#1 - 0.4538
BUY#1- 0.4224
BUY#2 -
BUY#3 -
STOPLOSE - 0.3997
เกิด ฺBuliish Divergence ใน TF 1h Long ระยะสั้นๆได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ