leerats

ซื้อน้ำมัน25.5-25.6 20/3/20 19:55

เพิ่มขึ้น
NYMEX:CL1!   สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบาล่วงหน้า
ทยอยซื้อ 25.3-25.5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ