leerats

ซื้อน้ำมัน25.5-25.6 20/3/20 19:55

เพิ่มขึ้น
NYMEX:CL1!   สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบาล่วงหน้า
จำนวนเข้าชม 48
0
ทยอยซื้อ 25.3-25.5

ความคิดเห็น

ปิดขาดทุน 24.8 เพราะว่าsignal line ตัดลง ดูผิด ขอโทษด้วย
ตอบกลับ