leerats

น้ำมันลงแล้ว ชอต24.9 macdต่ำกว่า0

ลดลง
NYMEX:CL1!   สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบาล่วงหน้า
ขาย และชอต

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ