koban007

ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

SET_DLY:CKP   CK POWER PUBLIC CO LTD
19พย66
ตัวนี้แนวโน้มเหมือนจะ SIDEWAY ภาพใหญ่แต่เป็นช่วง
ที่กราฟกลับตัวไปทางขาลง ซึ่งจะให้แน่ชัดว่าจะต้อง
เก็บช่วงราคาไหน เดือนพยนี้ต้องปิดเขียวให้ได้แล้วรอให้
กราฟวิ่งกลับไปก่อนช่วงราคา 3.66 บาท อย่าตื่นตระหนก
รอให้กราฟวิ่งกลับลงมาที่ราคา2.92-3บาทค่อยเก็บ
แล้วไปTPที่5.6บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ