SHORTTRADING

CKP แนวรับสำคัญ

SET:CKP   CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 66
0
5.45 เป็นแนวรับสำคัญในการลงเที่ยวนี้
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ตอนนี้ให้แนวรับที่สำคัญอันแรก คงอยู่ที่ 6.00