SHORTTRADING

CKP แนวรับสำคัญ

SHORTTRADING Updated   
SET:CKP   CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.45 เป็นแนวรับสำคัญในการลงเที่ยวนี้
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ตอนนี้ให้แนวรับที่สำคัญอันแรก คงอยู่ที่ 6.00
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ