PacharaTantaragron

แนวรับ CKP

ลดลง
SET:CKP   CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
CKP แนวรับที่ผมคิดว่าจะลงไป คือ 0.618 หรือ 0.8

facebook.com/Elliottwavee]www. facebook .com/Elliottwavee

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ