Phachaaon

แนวโน้ม CKP By AAon

เพิ่มขึ้น
Phachaaon ที่อัปเดต:   
SET:CKP   CK POWER PUBLIC CO LTD
SL : 5.05

TP1 : 5.40

TP2 : 5.75

ทะลุได้ก็รอขายตามใจ 6.30
ความคิดเห็น:
ด้วยดัชนีรวม ปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ราคาไม่สวย เฝ้าดูไปก่อนค่อยซื้อ
ออเดอร์ถูกยกเลิก:
สรุปไม่ได้ซื้อ ราคาไม่สวยเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ