regret01

วิเคราะห์ CHO

regret01 Premium ที่อัปเดต:   
SET:CHO   CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
สำหรับ CHO จุดนี้มองว่าน่าสนใจ ถ้า CHO สามารถเบรคกรอบเส้นกดชุดนี้ได้ CHO ก็มีโอกาสกลับเป็นขาขึ้น โดยมีความคาดหวังในการขึ้นครั้งนี้ประมาณ ไกลสุดก็ 1.15

แนวรับ มีอยู่ 2 แนว 0.45 กับ 0. 40 ถ้าชนเส้นกดแล้วย่อลงมาไม่หลุด 0.45 ก็มองว่าน่าสนใจ ต้นทุนของคนที่เก็บสะสมน่าจะอยู่แถวๆนี้
ความคิดเห็น:
Update : CHO ก็เก็บสะสมอยู่นานมากในที่สุดก็มา ล่าสุดทดสอบ 0.75 แล้ว ยังไม่ผ่านถ้าผ่านได้ก็เจอกัน 0.85 , 0.95 และ 1.15 ตามลำดับ ปล.ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะครับ เป็นการมุมมองและการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้น
ความคิดเห็น:
Update : CHO วันนี้ก็เบรค 0.75 ขึ้นมาได้แล้ว และ ก็ขึ้นไปทดสอบ 0.85 แต่ก็ไม่สามารถผ่านได้ ถ้า ภายใน Week หน้า CHO สามารถเบรค 0.85 ได้ ก็จะมีแนวต้านโซนถัดไปที่ 0.95 และ 1.15 ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ