FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
tf day กำลังเปลี่ยนเป็นเทรนขึ้น มองบายเป็นหลัก แต่ถ้าราคามาถึงโซนอุปทานพิจารณาขาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ