FOREXCOM:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
Chfjpy4h sell
การคาดการณ์ให้น้ำหนักฝั่งsell
Breakout แถวราคา109.7 109.38เพื่อลงต่อไปหาจุดตั้งtp
ไว้บริเวณsold108.2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ