dukeposh

CHAYO |วิเคราะห์คลื่น รูปแบบการปรับฐานเป้าหมายคลื่น C

SET:CHAYO   CHAYO GROUP PCL
บทวิเคราะห์คลื่นโดยใช้เทคนิคเวฟที่ดูเข้าใจง่ายร่วมกับรูปแบบแพทเทรินของราคาในกราฟวัน
การปรับฐานแบบ 3 คลื่นหลัก ABC
A - 5 คลื่น zigzag ย่อสัดส่วน 0.5 ฟิโบนันชี ของคลื่น C ขาขึ้น หรือ คลื่น 1 หลักก่อนหน้า
B - รีเทรส 0.5 สัดส่วนฟิโบนันชี ของคลื่น A
C - ประกอบด้วย 5 คลื่น
C.1 ย่อเท่ากันพอดีคลื่น B
C.2 ราคาถูกดันกลับไปที่สัดส่วน 0.786 ของคลื่น 1
C.3 เป็นคลื่นขยายประกอบด้วย 5 คลื่นย่อย
C.4 รีเทรสย้อนขึ้นมาที่ความยาว 0.5 ของคลื่น 3 ขยายทั้งคลื่น
C.5 มีโอกาสย่อที่แนวรับโซน คลื่น 3 เดิมหรือทำย่อหลอก เป้าหมายแรกแนวรับที่ 0.5-0.618 ของคลื่น 3 โลเดิม เนื่องจากมีแนวรับเส้น 200 *สัปดาห์* และแนวรับวอลุ่มโปรไฟล์ที่ค่อนข้างแข็งแรง และมีความยาวเท่ากับคลื่น A แรกหรือฟิโบนันชี 1.0 นั้นเอง *HIGH QUALITY CONFLUENT SUPPORT ZONE*

Action: หาจังหวะรับเข้าซื้อเมื่อมีรูปแบบการกลับตัว ในกราฟรายวัน หรือ อย่างน้อยมีสัญญาณขัดแย้งทางเทคนิค Bullish divergence ในช่วงเวลา 4 ชม TF4H

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ