NutaponKo

ไชโย เด้งแรง

SET:CHAYO   CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวรับแรกที่ควรมี 5.45
แนวรับที่สอง ตอนเบรค 6 บาท

ตอนนี้ไม่ควรไล่ราคา เพราะนิสัยทุบแรง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ