jokenakrub7

ปลายคลื่น (2)

SET:CGD   COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
คลื่น (2) ปรับในรูปแบบ truncated zig zag คาดการณ์ใกล้จบเป้าเข้า 0.33
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ