SET:CBG   CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
จากกราฟเหมือนทำทรงมังกรกลับหัวเลย
ถ้าใช่ราคาคงลงมาได้ลึกกว่านี้
แต่ถ้าไม่ใช่ก็มีโอกาสกลับตัวไปเทสต้านเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ