Nuvy

CBG : น่าจะจบ w.5 ของ W.1 ใหญ่ และกำลังทำ w.B ของ W.2 ใหญ่

ลดลง
SET:CBG   CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD
มีความเห็นในการมโนยังไงบ้าง มาแชร์กันครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ