Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

CBG เตรียมตัวให้พร้อม

ลดลง
SET:CBG   CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
CBG เตรียมตัวให้พร้อม
ฟอร์มตัว Ending Diagonal
หลุดเส้นแนวโน้มล่าง หรือ ถ้าให้ชัวร์
ทะลุคลื่น 4 ย่อยของ Diagonal
สามารถเล่น Short หรือ Put ได้
.
คำเตือน : ไม่ใช่คำแนะนำและให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: พักตัวอยู่เป็น Flat
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: เป็น Expanded Flat A, B, C C= 2.618 x A

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ