SET:CBG   CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD
ขึ้นมาแบบพุ่งกระฉูดไม่หยุดไม่พัก สถานะ SBL คงค้างเพิ่มขึ้นมาก คงใกล้จะถึงเวลา SHORT ลึกๆกันแล้ว
-เส้นสีแดงเข้ม แสดงถึงแนวที่คิดว่าจะย่อลงมาถึงในชุดนี้
-ส่วนเส้นสี่เดงเส้นประ คาดการณ์เป็นเส้นที่จะลงไปถึงในอนาคต
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ