BINANCE:CAKEUSDT   CAKE / TetherUS
ราคาได้ปรับตัวลดลงมายังบริเวณเเนวรับ เเละ ราคาเกิด รูปเเบกลับตัว เเละ High ได้ปรับตัวสูงกว่า High เดิม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ