OANDA:CADJPY   ดอลลาร์แคนนาดา / เยนญี่ปุ่น
จำนวนเข้าชม 121
3
ราคาทะลุออกจากกรอบด้านบนของสามเหลี่ยมซึ่งเกิดอยู่ใน Retracement Zone ทำให้เรามองว่าราคาน่าจะขึ้นต่อ ตั้ง SL TP ตามภาพ