FX:CADJPY   ดอลลาร์แคนนาดา / เยนญี่ปุ่น
จากข้อมูลในปัจจุบัน ทำให้รู้ได้ว่า CADJPY อยู่ในสถานะ Correction ของภาพใหญ่

ทำให้ตอนนี้มุมมองของ CADJPY อยู่ในรูปแบบขาลงมากกว่าขาขึ้น

สถานะคลิ่นปัจจุบันได้วิ่งลงมาจากคลื่น E ใหญ่ในรูปแบบ impulse 5 คลิ่น และกำลังย่อตัวเพื่อทำเวฟ 2 ก่อนจะลงใหญ่ 1 ครั้ง

มุมมอง : รอ Short เมื่อสถานะคลื่น correction ปรับตัวครบซึ่งจะมาอัพเดทให้ภายหลัง
ความคิดเห็น:
จากมุมมองภาพใหญ่ที่ปรับเป็น 3 เหลี่ยมมา

ซึ่งผมให้มุมมองว่า Correction ใหญ่นี้ลงมาในรูปแบบ Zigzag

ซึ่งปรับลงมาแบบ impulse + triangle +(ปัจจุบันที่จะต้องลงแบบ) impulse อีก 1 ชุดเพื่อจบ C ใหญ่ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ