FX:CADJPY   ดอลลาร์แคนนาดา / เยนญี่ปุ่น
tf h1 ดูเหมือนเทรนกำลังจะเปลี่ยน เสี่ยงบายบริเวณนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ