ArchaFX

CADCHF : 30/6/2563

OANDA:CADCHF   CAD/CHF
จำนวนเข้าชม 46
1
TF H4 : ราคาไม่สามารถทำ New low และได้เบรคโครงสร้างฝั่ง DownTrend เมื่อราคากลับไปทดสอบโซนแนวรับที่ 0.69380 - 0.69520 และไม่สามารถปิดต่ำกว่าได้
รอ Follow Buy เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวฝั่ง Buy