Purich

ยอดขายปลีกแคนาดา

ลดลง
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
จะมีการประกาศที่สำคัญของประเทศแคนาดา
สิ่งที่จะเกิดขึ้น?
การประกาศตัวเลขที่สำคัญของแคนาดาไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกาศดัชนียอดขายปลีกและดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานของแคนาดาประจำเดือน พฤศจิกายนประกอบกับการประกาศดัชนีราคาบ้านใหม่รวมทั้งยอดขายค่าส่งของแคนาดาโดยดัชนียอดขายค้าส่งจะประกาศประจำเดือนพฤศจิกายนและดัชนีราคาบ้านใหม่จะประกาศของเดือนธันวาคม

การคาดหวังในครั้งนี้?
โดยในส่วนของการประกาศดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานของแคนาดาประจำเดือนพฤศจิกายนเทียบเดือนต่อเดือนนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาร 1.3% เท่ากันกับครั้งก่อนซึ่งดัชนีราคาบ้านใหม่เทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือนธันวาคม นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมา 1.0% ครั้งก่อน 0.8% และยอดขายค่าส่งเก็บเดือนต่อเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนครั้งก่อนประกาศออกมา 1.4% แต่ไม่มีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่

การวิเคราะห์ของราคา
โดยปัจจัยนี้อาจจะส่งผลทำให้สกุลเงินแคนาดามีความผันผวนโดยเฉพาะ CADCHF อาจจะมีความผันผวนระยะสั้นจึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ


ถ้ามีการขยับตัวร่วงลงแนวรับแรกก็คือ 0.73307 แนวรับที่สองก็คือ 0.73193 แนวรับสุดท้ายก็คือ 0.73121

แต่ถ้ามีการขยับตัวสูงขึ้นกรอบแนวต้านสำคัญแรกก็คือ 0.73468 แนวต้านที่สองก็คือ 0.73535 แนวต้านสุดท้ายก็คือ 0.73672

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ