Purich

CAD/CHF: ยังอยู่ในความผันผวนระยะสั้น

OANDA:CADCHF   CAD/CHF
จำนวนเข้าชม 24
2

CAD/CHF: ยังอยู่ในความผันผวนระยะสั้น

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

เนื่องจากสกุลเงินแคนาดามีความผันผวนในส่วนของราคาน้ำมัน และคู่สกุลเงินแคนาดาเทียบกับคู่สกุลเงินสวิตฟังไรคู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมีความผันผวนสกุลเงินแคนาดาก็จะมีความผันผวนไปด้วย จึงแนะนำควรติดตามใน แล้วรับแนวต้านที่สำคัญโดยถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นไปตามทิศทางของเทรนด์อาจจะไปถึงแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 0.76857 และเป็นแนวต้านสุดท้ายเท่านั้น

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงควรติดตามในแนวรับที่สำคัญประการคือ 0.76485 และถ้ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 0.76362 และ 0.76213 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในรอบนี้แต่แนวรับสุดท้ายที่จะต้องติดตามก็คือ 0.76125

ปัจจัยเสี่ยง:

ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงของสกุลเงินแคนาดาเทียบกับสกุลเงินสวิตฟังเลยตอนนี้ยังอยู่ใน ทิศทางของราคาน้ำมันที่จะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินแคนาดาและในส่วนของความผันผวนของสกุลเงินสวิตฟังมักจะอยู่ในส่วนของเศรษฐกิจของประเทศของ CHF ที่จะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินสวิตฟังซึ่งอาจจะต้องย้อนไปดูในส่วนของสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ที่จะต้องติดตามอย่างมากซึ่งแนะนำว่าควรติดตามอย่างใกล้ชิด

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่