SCARIOTH

CADCHF รอ sell

ลดลง
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
ราคามีให้เทรด sell 3 ระดับ ราคาแรกเก็บสั้นที่ราคา 0.73626 เก็บกำไรเข้ากระเป๋าสั้นๆ ราคาที่ 2 สารถ sell ได้ที่ 0.73590-0.74218 และราคาที่ 3 0.74622-0.74828
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ