UnknownUnicorn7590221

Harmonic Pattern Bat

ลดลง
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
CADCHF ราคากำลังทำฮาร์โมนิคแพทเทิร์น ซึ่งจะเห็นว่าจุด B มันไม่เคลียร์เท่าไหร่ เราจึงมองเป็นทั้ง 2 แพทเทิร์นเลยก้ได้ทั้ง Gartley หรือ Bat แต่ส่วนตัวผมให้น้ำหนักไปทาง Bat มากกว่า เพราะเห็นข้างบนมันมี supply zone อยู่ด้วย และถ้ามองภาพใหญ่จะเห็นว่าราคาอาจจะกำลังทำไหล่ขวาในแพทเทิร์น H&S พอดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ