tradingwithtoptrader

CADCHF 11-06-62 ราคาถึงแนวต้าน

ลดลง
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
CADCHF ขึ้นมาชนระดับแนวต้าน คาดว่าจะมีการปรับตัวลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ