WaveRiders

BTS up

เพิ่มขึ้น
SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
BTS ,
ราคายังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ. ยังหาปลายทางไม่เจอ
ลุ้นไปต่อ แบบสบายๆ
ตกเส้นส้มเมื่อไหร่ ก็ลาก่อน

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ