HumanGraphy

The history of "HAMMER" on "BTS" shares

การศึกษา
SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 181
3
"Hammer" แท่งเทียนที่มี Body เล็กๆ เป็นลักษณะหัวค้อน และไส้ยาวๆ เหมือนลักษณะของด้ามค้อน แสดงถึงบทสรุปของทิศทางลงที่เกิดแรงต้านกลับอย่างรุนแรงและรวดเร็ว บงบอกเป็นนัยยะกลายๆ ว่าทิศทางที่เคยลงมานั้นได้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว
ด้วยเหตุผลข้างต้น Hammer จึงถูกใช้เป็นหนึ่งในสัญญาณของการกลับตัวของเทรน (Signal of Reversal Candlesticks )

Humangraphy

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น