Heichou

BTS ภาพใหญ่มีโอกาสพักตัวก่อนไปต่อ

ลดลง
SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
คาดว่าจะจบคลื่นย่อยก่อนแล้ว ลงมาพักตัวที่ 10.1-10.6 บาท
ก่อนไปต่อ ที่ high เดิม หรือทำ new high
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ