KhunTC

BTCUSDT PERP 19/11/21

เพิ่มขึ้น
KhunTC Updated   
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Trade set up BTC

ดมกาวแล้วค่อยอ่านนะครับ ><
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้จักรยาน รถ และบ้านในการลงทุน
แนวทางไม่มีถูกไม่มีผิด อะไรก็เกิดขึ้นได้ พิจารณา 3 case ตามภาพครับ

BTC หลุด 58000 ดังนั้น ภาพใหญ่ อาจจะลงไปแตะ แนวรับ 54000-5500 ได้

การซื้อ L position ต้องผ่านเงือนไขดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1. Indicator Stoch & RSI เข้า OS
เหตุการณ์ที่ 2. เกิด ฺBulish divergent ของ TF 4h
เหตุการณ์ที่ 3. เนื่องจากแท่งเทียนลงไป 56636 (ตามกรอบปรับฐาน TF 30 mins fib level 1.618;565XX) ซึ่งน้อยกว่าราคา 57500/57925 (กรอบปรับฐานอ้างอิง TF 4h/ fib level 1;5720, ถ้าพิจาณาตาม DAY กรอบปรับฐานอ้างอิง TF 1D/ fib level 0.382; 57925) ดังนั้นต้องเกิด rejection แท่ง 4 ชม.) ต้องปิดแท่งตอนตี3 19/11/21 มากกว่าราคา 57500/ และควรปิดแท่งวันมากกว่าราคา 57925

เป้าราคาขาขึ้น
เหตุการณ์ที่ 4. ระหว่างการอัพเดต ต้องรออย่างน้อย TF5 นาทีย่อเข้่า OS โดยที่ราคาไม่ทำ LL จากราคา OS ก่อนหน้า
เหตุการณ์ที่ 5. ราคาวิ่งตามเป้า ของ Fib ที่ได้จากข้อ 4


จุดยืนยันการทำกำไร ควรรอ Stochastics ของ TF 4h เข้า OB 1 ครั้ง ควรยึดตามเป้า fib ด้วย เนื่องจากเล่นตาม divergent ของ TF4 ชม.สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา
1. เป้าาคาสำหรับการเกิด Bullish divergent ของ TF 4h สูงกว่า 66049 (fib ret 4h level 0.236) เพื่อทำรูปแบบ เวฟ 1 ของ EW หรือไม่
- ถ้าใช่ หลังจากที่ราคาสูงกว่าราคาดังกล่าว ต้องมีการย่อลง EW 2 โดย เข้่า OS ที่เป็นการยก L
- ถ้าใช่ ช้อนเพิ่ม wave 2
- ถ้าไม่ใช่ ให้ทำการปิด position
- ถ้าไม่ใช่ พิจารณาว่า 4h เข้า OB และมีสัญญาณการกลัวตัว หรือไม่
- ถ้าใช่ ให้ดำเนินการตามข้อ 2
- ถ้าไม่ใช่ รอจนกว่าจะถึง OB แล้วเช็คราคาตามข้อ 1 อีกครั้ง

2. ราคาที่เข้า OB สามรถยืนเหนือกรอบสีแดงหรือผ่านกรอบได้หรือไม่ (สามารถพิจารณาได้จากการตีฟิโบขาขึ้น แต่กราฟยังไม่เฉลย เป้า 5นาที มากที่สุด 60000 รอฟิโบขาขึ้นของ TF อื่นๆ)
- ถ้าไม่ใช่ ให้ตั้งสมมติฐานว่า เป็นการขึ้น B เพื่อ ลง C ของ EW แล้วพิจารณา volume , RSI , Stochastics เพื่อตรวจสอบสัญญาณการกลับตัว
- จุดพิจาณา fib ret 4้h 0.5; 63112 เป็นจุดที่เบรกกรอบลงมา ดังนั้นขึงเป็นแนวต้านที่วำคัญด้วย
- ถ้ามีสัญญาณ เปิด S position ตาม ข้อ 3
- ถ้าไม่มีให้พิจารณาจุดถัดไป
- พิจารณาจุด fib ret 0.238; 66526 ราคา H ก่อนที่จะล่วง
- ถ้ามีสัญญาณ เปิด S position
- ถ้าไม่มี L ต่อไป
3. แนวรับที่น่าสนใจของ BTC
- เนื่องจากไส้ของแท่ง 1D at 18/11/21 มีการทะลุราคาต่ำสุดของ วันที่ 28/10/11 (57509) ลงมาแตะที่ 56636 ซึ่งน้อยกว่า ดังนั้นจึงเป็นสัญญานที่น่าเป็นห่วง การรีบราวน์ขึ้นไป ต้องพิจารณาตามข้อ 2 หากยืนยันผลในข้อสองได้ เป้าขาลงจะมีราคาดังนี้
1. 57531
2. 54089
3. 50647


*****ความคาดเคลือนของฟิโบ BTC +- หลักร้อย
ความคิดเห็น: ปิดแท่งตำกว่าราคาเกณฑ์